Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις – αυτοματισμοί

Η εταιρία μας εκτελεί μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων κτιριακών έργων και έργων υποδομής με αιχμή τη μεγάλη εμπειρία σε κτίρια διαφόρων χρήσεων καθώς και σε πλήθος έργων υποδομής. Αναλαμβάνουμε την ορθή εκτέλεση κάθε μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων σε κτιριακές εφαρμογές τουριστικών καταλυμάτων, καταστημάτων, επαγγελματικών εργαστηρίων, βιομηχανιών, δημοσίων κτιρίων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατοικιών καλύπτοντας όλες τις φάσεις ενός έργου, μέχρι και τη στιγμή της οριστικής παράδοσής τους στον πελάτη.

Αναλαμβάνουμε:

• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

• Γειώσεις – αλεξικέραυνα

• Ασθενή ρεύματα – τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα data

• Δίκτυα συναγερμού

• Εγκαταστάσεις θέρμανσης

• Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και συστήματα επεξεργασίας νερού χρήσης

• Δίκτυα φυσικού αερίου

• Εφαρμογές υγραερίου